530 264 030 biuroecodex@gmail.com
Zaznacz stronę

Dobrze i rzetelnie prowadzona księgowość w firmie pozwala uniknąć przykrych konsekwencji ze strony między innymi Urzędu Skarbowego. Jednym z jej elementów w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych jest księga rachunkowa, która obrazuje wszystkie operacje finansowe przedsiębiorstwa. Takie narzędzie składa się z kilku części, a jej otwarcie oraz zamknięcie musi nastąpić w określonych ramach czasowych. W tym artykule omówimy, jak prowadzić księgę rachunkową, korzystając z doświadczenia Biura Rachunkowego Ecodex w Tomaszowie Mazowieckim.

Do Czego Służy Księga Rachunkowa?

Księga rachunkowa, znana również jako księgi handlowe, to zestawienie, które przedstawia w sposób chronologiczny zapisy księgowe dotyczące obrotów, sald, pasywów oraz aktywów w firmie. Tego rodzaju spis składa się z kilku części.

Jedną z nich jest dziennik, czyli uporządkowany czasowo oraz numerycznie zbiór wszystkich operacji gospodarczych, obejmujący między innymi ich rodzaj, kwotę i dane osoby księgującej. Wpisy powinny być oznaczone w taki sposób, aby bez problemu można je było powiązać z dowodami księgowymi.

Kolejne elementy to księga główna oraz księga pomocnicza. W księdze głównej zapisuje się obciążenia i uznania kont syntetycznych, natomiast w księdze pomocniczej uszczegóławia się konkretne transakcje, takie jak rozrachunki z kontrahentami, środki trwałe oraz operacje gotówkowe. W części zestawienia obrotów i sald umieszcza się raport na koniec okresu sprawozdawczego, co pozwala na weryfikację zgodności pomiędzy zapisami z dziennika i księgi głównej.

Ostatni element księgi rachunkowej stanowi inwentarz, tj. wykaz aktywów i pasywów – spis całego majątku firmy, poprzedzony przeprowadzoną inwentaryzacją. Jest to konieczne jedynie w przypadku działalności, które wcześniej korzystały z księgowości uproszczonej.

Na Czym Polega Otwarcie i Zamknięcie Księgi?

Do prowadzenia księgi rachunkowej zobowiązane są wyłącznie spółki handlowe, osobowe (jeśli przychód ze sprzedaży w minionym roku obrotowym nie był wyższy niż 2 miliony euro), banki, przedstawicielstwa firm zagranicznych oraz jednostki samorządowe. W pozostałych przypadkach pełna księgowość jest dobrowolną formą. Brak rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych skutkuje nałożeniem grzywny lub kary pozbawienia wolności wraz z grzywną, ponieważ taka sytuacja jest traktowana jako wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny je otworzyć, co mogą zrobić z pomocą biura rachunkowego Ecodex w Tomaszowie Mazowieckim, maksymalnie 15 dni od chwili: rozpoczęcia działalności, znalezienia się wśród wymienionych powyżej przypadków, rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub pierwszego dnia kolejnego roku obrotowego. Zamknięcie ksiąg musi nastąpić najpóźniej w ciągu trzech miesięcy liczonych od zakończenia prowadzenia przedsiębiorstwa, dnia zakończenia roku obrotowego lub zmiany formy prawnej.

Podsumowanie

Prowadzenie księgi rachunkowej to kluczowy element zarządzania finansami firmy. Biuro Rachunkowe Ecodex w Tomaszowie Mazowieckim oferuje profesjonalne usługi księgowe, które zapewniają dokładne i zgodne z przepisami prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dzięki naszemu wsparciu możesz skoncentrować się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że wszystkie formalności podatkowe są w dobrych rękach. Skontaktuj się z Biurem Rachunkowym Ecodex w Tomaszowie Mazowieckim, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy pomóc Twojej firmie. Biuro rachunkowe Tomaszów Mazowiecki – Twoje zaufane wsparcie w księgowości.

Biuro Rachunkowe Tomaszów Mazowiecki Ecodex. Rachunkowość, księgowość

Biuro rachunkowe z Tomaszowa Mazowieckiego Ecodex prowadzone przez księgową Agnieszkę Rajską oferuje prowadzenie pełnej księgowości dla podmiotów gospodarczych z Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu tomaszowskiego i pozostałych okolicznych gmin i powiatów. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR ) oraz ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego. Księgowość to nasza specjalność, którą zajmujemy się z pasją, doradzając firmom oraz osobą indywidualnym (najczęściej przy rocznych rozliczeniach podatkowych) Frazy, po których łatwo znaleźć nasze biuro rachunkowe w sieci to: biuro rachunkowe Tomaszów Mazowiecki, biura rachunkowe Tomaszów Mazowiecki, księgowość Tomaszów Mazowiecki, rachunkowość Tomaszów Mazowiecki.