530 264 030 biuroecodex@gmail.com
Zaznacz stronę

Prowadzenie księgowości firmy jest zajęciem trudnym, wymagającym dużej ilości czasu oraz pracy. Jednak, przy tym, jest to niezwykle ważne, aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować prawidłowo. W związku z tym, że bardzo łatwo w prowadzeniu księgowości popełnić błąd stawiający firmę oraz jej zarząd w złym świetle, warto zlecić to osobom doświadczonym, które nie dopuszczą do nieścisłości w dokumentach.

Prowadzenie księgowości 

W zależności od tego, jak duży jest przychód netto danej firmy, można zdecydować się na prowadzenie księgowości pełnej lub uproszczonej. Przedsiębiorstwa, których przychód nie przekracza określonej w Ustawie o rachunkowości kwoty, może posiadać kartę podatkową, ewidencję przychodów lub księgę rozchodów i przychodówNależy przy tym pamiętać, że jeśli prowadzenie ewidencji przychodów zleca się firmie zewnętrznej, konieczne jest zgłoszenie tego do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Dużo bardziej skomplikowana jest pełna księgowość. Polega ona na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nazywanych również księgami handlowymi.

Składa się na nią dziennik, w którym należy zapisywać operacje gospodarcze w kolejności chronologicznej, konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych, a także zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych i wykaz składników aktywów i pasywów. Prowadzenie tak ważnych dokumentów wymaga regularności oraz rzetelności. Mając na głowie również inne sprawy firmy, łatwo zaniedbać prowadzenie rachunkowości, dlatego najlepszym wyjściem jest w tym przypadku zlecenie tego profesjonaliście posiadającemu doświadczenie w branży rachunkowej. Przykładem instytucji, która może zapewnić sprawną obsługę księgowości, jest Biuro Rachunkowe Agnieszka Rajska działające od 2017 roku w miejscowości Nowa Wieś Królewska w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak znaleźć dobre biuro rachunkowe w Tomaszowie Mazowieckim? 

Dobre biura rachunkowe w Tomaszowie Mazowieckim zatrudniają jedynie profesjonalistów, posiadających odpowiednie wykształcenie. Wybierając osoby, które mają opiekować się księgowością przedsiębiorstwa, warto zwrócić uwagę również na to, czy nie poprzestały one na zyskaniu edukacji wymaganej do pełnienia zawodu. Dziś, aby dobrze znać prawo rachunkowe i prowadzić księgi na najwyższym poziomie, trzeba cały czas się rozwijać i brać udział w rozlicznych kursach oraz szkoleniach. Księgowość musi prowadzić osoba rzetelna i zaangażowana w powierzone jej zadania ze względu na konieczność zachowania chronologii i dokładności we wpisach.

Biuro Rachunkowe Tomaszów Mazowiecki Ecodex. Rachunkowość, księgowość

Biuro rachunkowe z Tomaszowa Mazowieckiego Ecodex prowadzone przez księgową Agnieszkę Rajską oferuje prowadzenie pełnej księgowości dla podmiotów gospodarczych z Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu tomaszowskiego i pozostałych okolicznych gmin i powiatów. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR ) oraz ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego. Księgowość to nasza specjalność, którą zajmujemy się z pasją, doradzając firmom oraz osobą indywidualnym (najczęściej przy rocznych rozliczeniach podatkowych) Frazy, po których łatwo znaleźć nasze biuro rachunkowe w sieci to: biuro rachunkowe Tomaszów Mazowiecki, biura rachunkowe Tomaszów Mazowiecki, księgowość Tomaszów Mazowiecki, rachunkowość Tomaszów Mazowiecki.