530 264 030 biuroecodex@gmail.com
Zaznacz stronę

KLAUZULA OGÓLNA

BIURO RACHUNKOWE eCODEX Agnieszka Rajska

UL. MOŚCICKIEGO 38/LOKAL 7, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE L 2016.119.1)
informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Rajska Biuro Rachunkowe eCODEX, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:  biuroecodex@gmail.com; tel:48 530 264 030
 2. Podstawą prawną przetwarzania powierzonych danych jest umowa pomiędzy Panią/Panem
  a Administratorem, zwana dalej: 
  „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy
  oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
  że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wynikają z przepisów o archiwizacji danych zgodnie z ustawami podatkowymi. Przechowywanie danych odbywa się na podstawie ustawy o rachunkowości, która obliguje do przechowywania dokumentacji
  co najmniej przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym umowę wykonano lub rozwiązano (z kolei okres maksymalny ograniczony jest terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z Kodeksu cywilnego i obecnie wynosi on do 10 lat. W zakresie spraw pracowniczych okres przechowywania dokumentów wynika z Kodeksu Pracy.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego
  ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane będą przekazywane – podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Urząd skarbowy, ZUS ,GUS PFRON, policja, prokuratura, sąd – jeśli się
  o to zwrócą) lub podmiotom, z którymi biuro współpracuje w celu wykonania umowy
  z klientem (w tym świadczący usługi np. pocztowe lub kurierskie).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Biuro Rachunkowe Tomaszów Mazowiecki Ecodex. Rachunkowość, księgowość

Biuro rachunkowe z Tomaszowa Mazowieckiego Ecodex prowadzone przez księgową Agnieszkę Rajską oferuje prowadzenie pełnej księgowości dla podmiotów gospodarczych z Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu tomaszowskiego i pozostałych okolicznych gmin i powiatów. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR ) oraz ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego. Księgowość to nasza specjalność, którą zajmujemy się z pasją, doradzając firmom oraz osobą indywidualnym (najczęściej przy rocznych rozliczeniach podatkowych) Frazy, po których łatwo znaleźć nasze biuro rachunkowe w sieci to: biuro rachunkowe Tomaszów Mazowiecki, biura rachunkowe Tomaszów Mazowiecki, księgowość Tomaszów Mazowiecki, rachunkowość Tomaszów Mazowiecki.